Hållbar appbyrå!

Vi på Appway Marketing AB har ett stort hållbarhetstänk inom hela bolaget. Vi har därför en aktiv miljö och hållbarhetsstrategi som innebär:

Hållbarhetsperspektiv

Att vi är en appbyrå med ett tydligt hållbarhetsperspektiv och har vårt kontor på en ekologisk gård.

Hållbar mjukvara

Vi gillar att utveckla hållbar mjukvara och samarbetar med datacenter (moln) som klimatkompenserar.

100% grön el

På vårt kontor använder vi enbart grön el.

Liten energikonsumtion

I all den mjukvara till de appar, mobilspel, gamification och webb-system som vi skapar så använder vi smart programmering dvs. skapar tjänster som använder så lite energikonsumtion i mobilen som möjligt.

Optimerar

Inom apputvecklingen optimerar vi användningen av de elektroniska komponenterna i mobilen så att appen konsumerar mindre mängd energi samtidigt som appen behåller optimal användarvänlighet.

Transport

Använder inte flyg som transportmedel.

Miljö samarbeten

Vi levererar kvalitetssäkrade lösningar och fokuserar på hållbarhet och miljö! Vi älskar att samarbeta med företag som har ett hållbarhetsperspektiv!

KONTAKT

Appway Marketing AB, Österåker Berga 1, Vingåker, Sweden

E-post: kontakt@appway.se

APPWAY MARKETING AB

Appway Marketing AB – Tech House med fokus på ditt företags lönsamhet.

FÖLJ OSS

Copyright © All Rights Reserved.